8 راز تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق
سپتامبر 13, 2018

آموزش تریز
درعصری زندگی میکنیم که به عصر نوآوری معروف است قلم های متفکر وپرتلاش ‌‌‌سعی دارنددردرجه اول،ازجوهره خلاقیت درجهت‌ نوآوری علمی وفنی سودجودرعصری زندگی میکنیم که به عصر نوآوری معروف است قلم های متفکر وپرتلاشیند وعرصه تجارت وصنعت را هرچه پربارتر سازند وباعث بهره‌وری وبه واسطه آن باتولیدثروت باعث رفع بی‌کاری وفقرشوندوباعث پیشرفتهای‌اقتصادی واجتماعی شوند.[zarinpalpaiddownloads id=”1″]
معرفی TRIZوبیان اهمیت آن:
ازجمله تکنیک‌های حل خلاقانه مسئله است که به عنوان سیستم خبره اختراع وابداع در خدمت حل مسئلههای پیچیده فنی،علمی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،واقتصادی است.
کشورهای پیشرفته صنعتی از TRIZاستقبال فراوانی کرده اند وهمین امر باعث شتاب گرفتن روند توسعه چند جانبه آنها شده‌است. ملت ماکه سال هاعقب نگه داشته شده باید قدراین نظام پیشرفته علمی حل مسئله را بداند وبرای فراگیری وبه کارگیری آن سعی وافربه عمل آورد.درقرن21مهندس بودن کافی نیست زیرابیشتردروس مهندسی به صورت نرم افزاردر بازاریافت می شود و فعالیتی که هنوزبرای اندیشه مهندسان ارزش افزوده ایجادکرده وقابل مکانیزه شدن نیست خلاقیت است.لذا امروزه مافقط به مهندس نیازنداریم بلکه مهندسان خلاق را طالبیم، که از این روفراگیری خلاقیت برای کلیه مهندسان یک امر ضروری است.تنها داشتن علم کافی نیست ،استفاده هنرمندانه از علوم مهندسی، منجر به موفقیت می‌شود .(انیشتین: تخیل وخلاقیت مهمتر از دانش است) دربازار جهانی امروز بارقابت سرسختانه آن،امکان توسعه محصولات وعبور از موانع تولید بسیار دشوار شده است برای عبور از این مشکلات پیچیده به تازگی،یک دوره جدید از((مهندسی نوآورانه))آغاز شده است تا توانایی ما را برای حل مسأله خصوصا دشوار ویا غیر‌ممکن مهندسی بطور قابل توجهی بهبود بخشد.این روش جدید که TRIZ نام دارد به طرز چشمگیری دانش مهندسی،خلاقیت،ومهارت حل مسأله را افزایش خواهد دادوانقلابی در رویکرد ما برای حل مسأله‌ خصوصا مسأله های دشوار که نیاز به فکر خلاقانه دارد بوجود خواهد آورد.تحقیقات اخیر نشان می‌دهد کهTRIZتکنیک‌های مهندسی وتئوری‌های علمی را به سمت یک چارچوب سوق می‌دهد ونیز به خدمات جدید وایجاد بهبود کیفیت ،سرعت می‌بخشد وسوق می‌دهد.کاربران TRIZباسرعت بیشتری نسبت به سازمان‌هایی که باروش‌های سنتی طراحی وتوسعه محصولات کارمی‌کنند،می‌توانند محصولات جدید به بازار عرضه کنند.TRIZبه ماکمک می‌‌کند تابه طور روشن وقدرتمند فکر کنیم.بابکارگیری TRIZما در مسیر یافتن راه‌حل‌ها قرار می‌گیریم ودر می‌یابیم که چگونه دیگران مشکلات مشابهی را در تمام زمینه‌های علمی ومهندسی بدین وسیله حل نموده‌اند. دستیابی به بهترین و مؤ‌ثرترین راه‌حل‌ها برای انواع مسائل علمی(از جمله علوم دانشگاهي،علوم پايه و…)،فنی،انسانی واجتماعی.TRIZ کمک زیادی درانجام پروژه‌‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویی می‌کند وباعث می‌شود پروژه‌هایی خلاق وبسیارقوی وکارآمد وکاربردی ارائه دهند.TRIZکمک زیادی نیز در مدیریت بهتر پروژه‌های کاری می‌کند.باقدرت نوآورانه آن دانشجویان می‌توانند درآینده‌ بهترین پروژه‌های نوآورانه را رهبری کنند. می‌تواند همه را برای خلاق ونوآور بودن آموزش دهد. می‌تواند به مانشان دهد که بهتر است کدام یک از میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایده‌امان را دنبال کنیم.TRIZنه تنها فناوری رادربردارد بلکه شامل علم ،جامعه زندگی ماو غیره است .مجموعه ای از تأثیرات علمی اساسی TRIZ:شامل تأثیرات فیزیکی،شیمیایی،هندسی،زیست‌شناختی و…می‌شود.TRIZتسهیل وتسریع کننده روند رشد وتوسعه علوم وفناوری نیزمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان
مراحل انجام یک اخراع در این فابل بیان شده
دانلود رایگان
مراحل انجام یک اختراع
{ایمیل خود را وارد کنید}
{همین حالا دانلود کنید}
[sdfile url=""]