بخش اول کتاب راه اندازی کسب وکار (24گام برای موفقیت کسب وکارهای نوپا) :مشتریان چه کسانی هستند؟
سپتامبر 13, 2018

24 گام d

بخش دوم کتاب 24 گام راه اندازی کسب وکار: چه کارهایی برای مشتریان می توانید انجام دهید؟

بخش دوم کتاب 24 گام راه اندازی کسب وکا ر:

چه کارهایی برای مشتریان می توانید انجام دهید؟

گام 6: مورد کاربری چرخه حیات کامل:

شما در این گام:

 

*مفصلاً شرح خواهید که چگونه کاربر نما محصولتان را پیدا می کند،به دستش می امورد ،از آن استفاده و ارزش کسب می کند، برایش پول می پردازد آن را می خرد  ودرباره آن با دیگران صحبت می کند.

* متوجه خواهید شد که چرا این مورد کابری گسترش یافته  باری شناسایی وحل مسئله بسیار مهم وعمدتاً مقرون به صرفه است.

*با تفضیل جوانب گوناگون مورد کاربری چرخهً حیات ،به تفهم  وهمترازی بیشتری در تیمتان دست خواهید یافت.

این بخش بیشتر بر دو مقوله زیزتمرکز دارد

*محصولتانن مشخصاً برای مشتری تان چه کاری انجام خواهد داد  ومشتری تان با آن چه کار خواهد کرد

ایجاد یک بازنمایی بصری از چرخه حیات کل محصول به شما امکان می دهد که ببینید محصولاتان چقدر با زنجیره ارزش مشتری تناسب دارد و چه موانعی ممکن است بر سر راه انتخاب آن قد علم کند. صرف نشان دادن  اینکه مشتری چگونه از محصول استفاده می کند تصویر دقیقی برای درک کامل  موانع احتمالی پیش رو در فروش محصول  به مشتری هدف به دست نخوهد داد.

گام 7: تعیین مشخصات سطح بالای محصول:

شما در این گام:

*باز نمودی تصویری از محصولتان ایجاد خواهید کرد.

*بر مزایای حاصل از ویژگی های محصولتان و نه بر ویژگی های صرف آن ،تمرکز خواهید کرد.

 

طرح بندی وتبیین بصری محصول به تیم ومشتریان بالقوه شما این امکان را می دهد که به در ک مشترکی از محصول و مزایای حاصل از آن برای مشتریان دست یابد. فعالیت در سطح بالا ونپرداختن به جزئیات یا نمونه فیرزیکی نیز امکان بازبینی سریع را فراهم می آورد و از هدر رفتن زمان  ومنابع در اوایل فرآیند راهاندازی کسب وکار جدیدتان جلوگیری می کند.ساختن نمونه ای بصری از محصول نیز احتمالاً دشوارتر از آنن چیزی است که فکر می کنید اما باعث می شود همه برداشت مشترکی ازآن پیدا کنندفاین درک مشترک در ادامه راه دستاوردی بسیار اررزشمند خواهد بود.ارئه بروشوری حاوی ویژگی ها،کارکرد و مزایای محصول به مشتری باعث مشخص تر شدن محصول پیشنهادی می شود وبه خوبی تصاویری  را که از محصول تهیه کرده اید کامل می کن

گام8:تعیین کمیت ارزش پیشنهادی:

شما در این گام :

* تعیین می کنید که چگونه مز ایای محصولتان به ارزش هایی تبدی ل می شوند که مشتریان خواهان آن اند.

* معیارهای کمی ای را محاسبه خواهید کرد تا این ارزش ر ابه مشتریان نشان هید.

ارزش پیشنهادی اندازه گیری شده در ک عمیقی از مزایایی که محصولتان برای مشتریان هدف ایجاد می کند برای شما فراهم می آورد.

ارزش پیشنهادی  کمی شده اولویت نخست کاربرنما ر اشکل می دهد.شما ابتدا باید وضعیت ((کنونی ))ر ااز دید مشتری به نحوی که برای او آشنا باشد درک و طرح کلی آن را با استفاده از مورد کاربری چرخه حیات کامل ترسیم کنید.پس از آن،به ترسیم وضعیت ((احتمالی ))استفاده از محصول بپردازید که به وضوح نشان دهد مشتری براساس اولویت نخست کاربرنما در چه مرحله ای اررزش کسسب می کند.نمودار بصری یک صفحه ای بهترین انتخاب است زیرا مشتری به راحتی می تواند گزاره ارزش کمی ساززی شده را ببیند و آن را برای اعتبار بخشی به دیگران نشان دهد .اگر این کار به درستی انجام شود،یقیناً در سراسر فرآیند راهاندازی کسسب وکار اررزش بسیار زیادی برایتان در بر خواهد داشتفپس اگر تلاش مضاعفی برای بهینه سازی آن به خرج دهید ، ارزشش را خواهد داشت.

 

گام 10:شایستگی محوریتان را مشخص کنید:

شمار در این گام:

*تشریح خواهید کرد که چرا کسب وکارتان می تواند محصولی را خیلی بهتر از کسب وکارهای دیگر به مشتریان عرضه کند.

باید چیزی خلق کنید که باعث برتری شما از هر رقیب دیگری بشود که راهکار مشابهی به مشتریان عرضه می کند.

شایستگی محوری جواهر کامل کننده تاج کسب وکار جدیدتان خواهد بود.

*تعریف شایستگی محوری نخستین گامی است که در آن زمان زیادی ر اصرف نگریستن به درون می کنید ،اما در گام های قبل بیشترین تمرکز برمشتری بود.

*شایستگی محوری همان چزی است که در اختیار داری و رقبایتان از آن بی بهره اند، در گذر زمان بیش از هر چیز دیگری از آ« محافظت می کنید ومدام روی آ« کار می کنید تا آن را توسعه دهید و بهتر کنید. پس از آنکه برشایستگی محوری خود کار کنید.با این حال ،هنگامی که متوجه شدید مشتریانتان برای چه مواردی ارزش بیشتری قائل اند وشما در انجام دادن چه کاری بهترید،م توانید آن را تغییر دهید.تعریف شایستگی محوری ساده نیست وممکن است کاملاً انتزاعی به نظر برسد اما در واقع یکی از گام های ضروری برای به حداکثر رساندن ارزش کسب وکار جدیدتان است.

گام 11: موقعیت رقابتی تان را ترسیم کنید:

شما دراین گام:

*نشان می دهید که چگونه محصولتان می تواند دو اولویت نخست کاربرنما ر ابرآورده سازد.

*نشان می دهید که چگونه محصولات موجود می تواند در مقایسه با محصول شما اولویت های کاربرنما را برآورده سازد.

*تحلیل خواهید کرد که آیا فرصت های بازاری که انتخاب کرده اید با اولویت کاربرنما وشایستگی محوری شما متناسب است یا نه.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان
مراحل انجام یک اخراع در این فابل بیان شده
دانلود رایگان
مراحل انجام یک اختراع
{ایمیل خود را وارد کنید}
{همین حالا دانلود کنید}
[sdfile url=""]